Naše výhody

Naše výhody

Výhody pro prodávající i kupující:

 • Propagace na našich webových stránkách
 • Zavedená databáze klientů, kteří vyhledávají firmy k odkoupení
 • Poradenství při prodeji nebo koupi firmy
 • Utajení důvěrných informací

Portál je cílen především pro:

 • Soukromé investory, kteří chtějí investovat
 • Majitele a spolumajitele společnosti
 • Jednatele a společníky společnosti
 • Generální ředitele společnosti
 • Začínající podnikatele - doporučujeme
 • Fondy
 • ... a další

Reference a ochrana informací

Zájemci mohou svou nabídku nebo poptávku uskutečnit diskrétně. Proto doporučujeme vytvořit novou emailovou adresu, pod kterou nelze dohledat Vaši firmu. ATERRA GROUP a. s. je povinna zachovávat mlčenlivost o všech citlivých informacích, které jí budou poskytnuty a je také vázána uzavřením dohody s klienty, kteří si nepřejí informovat veřejnost o tom, že se transakce uskutečnila. Proto neposkytujeme žádné údaje o kupujících ani prodávajících z důvodu zachování anonymity a ochrany důvěrných informací.