Než prodáte

Než prodáte

Pro prodávající

Než se rozhodnete zahájit prodej své firmy, měli byste si ujasnit tyto základní otázky:

 • Za jakou cenu jste ochotni firmu prodat? Stanovte si cenu k jednání a minimální cenu.
 • Je tato cena reálná vzhledem k obdobným nabídkám na trhu?
 • Souhlasí všichni vlastníci s prodejem firmy, zejména pak s prodejní cenou?
 • Jaké informace poskytnete zájemcům a jak ochráníte citlivé informace o firmě? (Doporučuje se uzavřít dohodu o mlčenlivosti.)
 • Jaký zvolíte postup, abyste odvrátili případný odchod klíčových zaměstnanců a zákazníků?
 • Nemá firma nějakého „kostlivce ve skříni"? (Při prodeji vyjde vše najevo, pozdní odhalení významnějších nedostatků zhoršuje vaši vyjednávací pozici.)
 • Máte nějaké požadavky ohledně kupujícího nebo firmu jednoduše prodáte tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu?
 • Jaké jsou argumenty nebo skutečnosti, které by mohly zlepšit vaši vyjednávací pozici a zvýšit prodejní cenu firmy stanovenou čistě podle finančních ukazatelů? (např. propracovaný business plán, dlouhodobé kontrakty, připravované zavedení nového výrobku či služby)

Důkladně zvažte své rozhodnutí, sepište si všechny důležité body a bedlivě si připravte následující postup.

Prodej firmy je dlouhodobá záležitost. Celý proces trvá několik měsíců, u větších firem i rok a více. Nalezení vhodného kupce vyžaduje kromě kvalitní přípravy transakce také trpělivost.

Veškeré informace týkající se prodeje uchovejte v tajnosti, vyhnete se tak možnému odchodu klíčových zaměstnanců, či ještě hůře některých zákazníků směrem ke konkurenci.

Prodej firmy na tomto portále obvykle probíhá následujícím způsobem:

 1. Vyplnění dotazníku a jeho zaslání na naši emailovou adresu.
 2. Informativní schůzka, na které se dohodnou hlavní rysy spolupráce, resp. požadovaných služeb
 3. Podpis smlouvy a dohody o mlčenlivosti
 4. Zveřejnění vaší nabídky na našem webu a její rozeslání v rámci naší interní databáze investorů.
 5. Aktivní vyhledávání kupujícího, vytvoření informačního memoranda na základě vámi dodaných podkladů a další služby v souladu s platným ceníkem.
 6. Schůzky se zájemci (Důvěrné informace jsou poskytovány třetím osobám pouze po podepsání dohody o utajení důvěrných informací.)
 7. Due diligence (pokud to druhá strana vyžaduje).
 8. Finální dohoda.
 9. Zajištění právních aktů, příprava a podpis smluv.
 10. Uhrazení kupní ceny.
 11. Právní převzetí firmy.

Konkrétní postup se může lišit v závislosti na zvoleném způsobu spolupráce, na požadovaných službách a na typu a velikosti prodávaného subjektu.

Přejeme vám mnoho úspěchů při prodeji vaší firmy!