Než koupíte

Než koupíte

Akvizice firmy neboli „koupě firmy"

Pokud zvažujete akvizici již zavedené, fungující firmy, měli byste si nejprve odpovědět na následující otázky:

 • Jaký typ firmy hledáme? (právní forma, odvětví, lokalita)
 • Jaký je náš hlavní záměr?
 • Jaké jsou naše reálné finanční možnosti?
 • Jsme ochotni investovat do firmy na sestupu a odvrátit tento trend?
 • Jaké zkušenosti máme v oblasti činnosti, ve které chceme působit?

Stanovte si vlastní cíle. Čím promyšlenější bude vaše počáteční rozhodnutí, tím lépe budete schopni formulovat své požadavky a tím větší je naděje na úspěšnou akvizici a tím pádem i dobrou investici do budoucna.

Pokud již máte vybranou firmu, která je pro vás zajímavá, zde je několik bodů, které byste při svém rozhodování neměli opomenout:

 • Zeptejte se na důvod prodeje firmy.
 • Jaká je její reputace, jak dlouho je na trhu?
 • Je firma zadlužená? Je solventní?
 • Závisí úspěšné fungování firmy na konkrétní osobě, např. na stávajícím vlastníkovi?
 • Jak velká je konkurence v dané oblasti?
 • Jaké druhy změn bude nutné provést k tomu, abychom plně realizovali potenciál firmy a jak budou tyto změny finančně náročné?
 • Je stanovená cena adekvátní a způsob úhrady přijatelný pro obě strany?
 • Jaká bude návratnost investice?

Než začnete vážně jednat o koupi, doporučujeme vám, abyste si zajistili odborné poradenství. Transakci bude nutné „pohlídat" po právní stránce, bude potřeba provést ekonomické analýzy (finanční, účetní, daňové), možná budete potřebovat technické posudky apod.

Nepodceňujte situaci a nechte si zpracovat due diligence , tedy právní audit firmy k určenému datu.

Počítejte také s tím, že celá transakce trvá většinou několik měsíců, u velkých firem rok i více.

Rozhodujete-li se ve věci akvizice firmy a potřebujete s tím poradit, neváhejte nás kontaktovat. Poskytneme vám poradenské služby kvalitně a za rozumnou cenu.