Due diligence

Due diligence

Due diligence

Prodeji firmy zpravidla předchází hloubková prověrka prodávaného subjektu, tzv. „due diligence", jejímž cílem je identifikace případných skrytých rizik spojených s transakcí a zároveň odkrytí růstového potenciálu.

Následující seznam slouží jako názorný příklad podkladů prověřovaných v rámci due diligence. Množství dokumentů a míra detailu se vždy odvíjí od typu a velikosti prověřované firmy.

1/ Právní stav firmy

 • Společenská smlouva (zakladatelská listina), stanovy společnosti
 • Zápisy z valných hromad
 • Živnostenské či jiné oprávnění k vykonávání činnosti

2/ Podnikatelská činnost

 • Detailní popis činnosti včetně nabízených produktů a služeb, podíl na trhu
 • Seznam hlavních klientů, dodavatelů s uvedením základních podmínek spolupráce (dodací lhůty, splatnosti, význam jednotlivých klientů či dodavatelů pro provoz a další důležité aspekty)
 • Popis konkurence (seznam, podíl na trhu)
 • Aktuální podnikatelský plán (3-5 let)
 • Plánované nové výrobky či služby
 • Počet zaměstnanců (zaměstnanecký poměr, OSVČ, DPP apod.)

3/ Účetní a daňové informace

 • Finanční výkazy společnosti za poslední 3 roky
 • Daňové přiznání za poslední 3 roky
 • Podrobné finanční analýzy a přehledy - náklady, výnosy, pohledávky, závazky
 • Přehled hmotného a nehmotného majetku společnosti, listy vlastnictví, znalecké posudky

4/ Významné právní dokumenty a smlouvy

 • Zaměstnanecké smlouvy
 • Leasingové smlouvy
 • Nájemní smlouvy
 • Úvěrové smlouvy
 • Licence a patenty
 • Certifikáty
 • Informace o soudních sporech

5/ Životní prostředí

 • Poskytnuté záruky v oblasti životního prostředí
 • Informace o minulých i současných jednáních či stížnostech týkajících se životního prostředí